วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
               ชื่อ นามสกุล : เด็กหญิงบุญญิตา บุญโต
                      ชื่อเล่น : แตงกวา
                       เกิดวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
                       ที่อยู่ 129/1 ม.7 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม
                      จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
                     นิสัยส่วนตัว : ร่าเริงแจ่มใส ชอบอ่านมากกว่าคิด
                      ประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน : การ์ตูน เช่น รีบอร์น
                      ประเภทสืบสวน และหนังสือนิยาย
                      เสนอ : อาจารย์พิทักษ์  คำแคว่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น